Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Pudło Piotr (3)

Ponownie o wczesnośredniowiecznym mieczu wyłowionym z Zalewu Szczecińskiego

  • Nowa Seria
  • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej

  • Nowa Seria
  • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej (część 2)

  • Nowa Seria
  • MZP Tom IX

Czytaj więcej...