Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Radacki Zbigniew (13)

Dalszy ciąg dyskusji o autorstwie rozbudowy zamku książęcego w Szczecinie w XVIw

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Eugeniusz Cnotliwy, Początki rozwoju siedziby książęcej; Ryszard Rogosz, Zamkowy kościół świętego Ottona, w: Zamek książęcy w Szczecinie, Glob - Szczecin 1992

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Historia i budowa kościoła św. Piotra i Pawła w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Janina Kochanowska, Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., STK - Szczecin 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Mittelalterliche Burgen und Schlösser in Westpommern. Supplement der Monographie von 1976

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Poszukiwanie kryteriów działalności twórczej Henryka Brunsberga ze Szczecina

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Rozważania na temat początków klasztoru cysterskiego w Kołbaczu

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z badań architektoniczno-archeologicznych klasztoru w Kołbaczu w latach 1960—1961

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Sprawozdanie z badań architektoniczno-archeologicznych w Kołbaczu w 1964 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Sprawozdanie z badań nad domem kurii biskupiej w Kamieniu Pomorskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Średniowieczne zamki na Pomorzu Zachodnim. Suplement do monografii z 1976 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Zamek Szczeciński w rysunkach Jana Joachima Zeunera

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Zamki zachodnio-pomorskie i ich przesłanki genetyczne

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI