Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Rogosz Ryszard (17)

A. K. Antejn, Nakonieczniki kopij iz swarocznoj uzorczatoj (damasskoj) stali w drewniej pribałtykie, Sowietskaja Archeologia,Nr 4, Moskwa 1963

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Badania archeologiczne na zamku w Złocieńcu, pow. Drawsko Pomorskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Badania obronnego wału w północnej skarpie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Badania ratownicze na Starym Mieście w Stargardzie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

C. Böhne, H. Dannheimer, Studien an Wurmbuntklin-gen des frühen Mittelalters, Bayerische Vorgeschichts-Blatter, roczn. 26, Monachium 1962 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Dotychczasowe badania archeologiczne nad wczesnośredniowiecznym Stargardem

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Krajnik Dolny, gm. Chojna, stanowisko l a

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIII

Osada starszej fazy kultury ceramiki sznurowej w Szczecinie-Mścięcinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Osadnictwo wczesnośredniowieczne na terenie Trzebiatowa w świetle badań archeologicznych. Część I

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Początki Stargardu w świetle dotychczasowych wyników badań archeologicznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Wczesnośredniowieczna osada otwarta w Jarszewie, pow. Kamień Pomorski

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kunowie, pow. Stargard Szczeciński

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Weryfikacyjno-ratownicze badania archeologiczne na średniowiecznym grodzisku w Trzygłowiu, pow. Gryfice

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVIII

Wyniki badań archeologicznych na stanowisku nr 2 w Szczecinku, w województwie koszalińskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Wyniki badań archeologicznych w piwnicach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVIII

Z badań nad umocnieniami obronnymi w lokacyjnym Stargardzie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Zespół klasztorno-pałacowy w Trzebiatowie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Cz. II

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII