Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Rymar Edward (8)

Dagome iudex jako organiczna część decyzji Mieszka I w sprawie podziału Polski na dzielnice. Reanimacja hipotezy o piastowskim rodowodzie dynastii pomorskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Krewni i powinowaci książąt pomorskich w źródłach średniowiecznych (XII- początek XVI w.)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Małgorzata, druga żona Barnima I

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXI

Miejsca pochowania książąt pomorskich (XII-XVII w.)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

O pochodzeniu żon Warcisława I i Racibora I w powiązaniu ze stosunkami polskimi w pierwszej połowie XII w.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Początki Chojny (1235—1244) w ramach miejskiej reformy w księstwie Barnima I zachodniopomorskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Wójtowie Salzwedel i hrabiowie Chockowa oraz ich pokrewieństwo z dynastią Gryfitów pomorskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Zjazd w Kamieniu Pomorskim w końcu 1219 r. Świętoborzyce w ziemi choćkowskiej i kołobrzeskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXII