Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Seniów Tadeusz (2)

Czółnów, gm. Myślibórz, woj. gorzowskie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XL

Ewald Schuld, Der mittelsteinzeitliche Wohnplatz von Flesenow, Kr. Schwerin, Jahrbuch für Bodendenkmalpflege in Mecklenburg, 1959 r.

  • Stara Seria
  • MZP Tom VIII