Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Sikorski Andrzej (4)

Aneks 2. Elementy tekstylne na fragmentach skórzanego obuwia

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XVI

Czytaj więcej...

Elżbieta Miłosz, Procesy przemian biologicznych populacji z Pomorza Zachodniego, Poznań 1989

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXV/VI

Tkaniny z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska „szkieletowego” w Dębczynie, gm. Białogard, województwo koszalińskie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXV/VI

Wybrane własności fizyczne fragmentów wczesnośredniowiecznej ceramiki

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXI