Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Skrzypek Ignacy (4)

Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie zespołu zabudowań zamku człuchowskiego w 1965 r.

  • Stara Seria
  • MZP Tom XI

Halsztacki skarb brązowy z Malczkowa oraz dwa nieznane nagolenniki z dawnego pow. słupskiego

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLI

Miecz brązowy z miejscowości Przylaski, gm. Kołobrzeg, woj. Koszalin

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLIV

Skarb brązowy ludności kultury łużyckiej z miejscowości Karsina gm. Polanów pow. Koszalin

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLV