Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Słowiński Sławomir (13)

Badania na grodzisku w Lipianach w 1992 roku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVIII

Niecodzienna uroczystość w Muzeum Narodowym w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Odkrycia na grodzisku w Nowogardzie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXV/VI

Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w Brzezinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII

Pozostałości pracowni grzebienniczych nowoodkrytych w Wolinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Czytaj więcej...

Ratownicze badania osady z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Krzęcin, gm. loco, woj. zachodniopomorskie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Relikty klasztoru augustianów w Stargardzie Szczecińskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXV/VI

Szkielety z ruin klasztoru Franciszkanów w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie. Analiza antropologiczno-paleopatologiczna

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Wyniki archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych na stanowisku nr 1 w Szczecinku – zamek

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Wyniki badań sondażowo-wiertniczych przeprowadzonych na stanowisku nr 3 w Korytowie, gm. Choszczno

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

XIX Sesja Pomorzoznawcza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

XVI Sesja Pomorzoznawcza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. Henryk Paner, Mirosław Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...