Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Soldenhoff Bożena (1)

Gumożywice jako spoiwa malarskie - ich skład, właściwości oraz identyfikacja

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVIII