Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Stanisławski Błażej (4)

Budownictwo wczesnośredniowiecznego Wolina – próba reinterpretacji

  • Nowa Seria
  • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Ceramika słowiańska typu Feldberg i Fresendorf w Skanii, na tle produkcji garncarskiej wczesnośredniowiecznego Wolina

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLV

Obce wyroby garncarskie we wczesnośredniowiecznym Wolinie

  • Nowa Seria
  • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Wczesnośredniowieczna ceramika słowiańska z Wolina-Portu, a procesy dystrybucji naczyń

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLIII