Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Stanisławski Błażej M. (4)

Ceramika typu Wolin-Fresendorf na tle badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką słowiańską w południowo-zachodniej strefie Bałtyku

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLVI

Ceramika wczesnośredniowieczna z osady południowej przy Wzgórzu Wisielców w Wolinie a analiza procesów osadniczych

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLIV

Dysk drewniany z Wolina jako kompas słoneczny - następny krok w badaniach nad wczesnośredniowieczną nawigacją?

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLVI

Wczesnośredniowieczna ceramika słowiańska oraz bałtycko-wendyjska z Wyspy Bornholm

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLVI