Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Stępień Jerzy (2)

Szczątki kostne zwierząt z wczesnośredniowiecznego grodu w Mścięcinie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXIX

Zwierzęta dziko żyjące na Pomorzu Zachodnim we wczesnym średniowieczu

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XII

Czytaj więcej...