Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Stępiński Włodzimierz (5)

Biskupstwo pomorskie w Uznamiu w XII w

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVII

Bismarck w spojrzeniu neohistoryzmu zachodnioniemieckiego. Lothar Gall, Bismarck, Der weisse Revolutionär. Verlag Ullstein Propyläen. Frankfurt a.M. - Berlin W.-Wien, 1980 s. 812

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXX

Gospodarcze i demograficzne podstawy rozwoju przestrzennego Szczecina w latach 1808-1870

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVIII

Herbert Ewe, Schiffe auf Siegeln. Rostock

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVIII

Stowarzyszenia liberalne i demokratyczne w Szczecinie w 1848 i na początku 1849 r.

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXIII