Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szerniewicz Bogusław (4)

Denise Paulme, Wróżenie ze śladów szakala u Dogonów z Sanga (Journal de la societe des Africanistes, Tome VI, 1937 s. 1-114)

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLV

Myślistwo i myśliwi Malinke

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXIII

Powrót obiektów i realizacja wystawy „Niani - stolica królestwa Mali w świetle źródeł archeologicznych. Niani-Szczecin-Conakry”

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLV

Z badań nad kulturą mieszkańców Niani (ekspedycja polsko-gwinejska 1973)

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXII