Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szramska Iwona (3)

Konserwacja rzeźby japońskiej z XVI w. Spostrzeżenia i uwagi

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXIII

Portret Filipa Melanchtona. Badania i konserwacja

  • Nowa Seria
  • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Untersuchungen und Konservierung

  • Nowa Seria
  • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki