Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szukała Maciej (3)

Eugeniusz Koczorowski, Flota polska w latach 1587-1632. MON, W-wa 1973

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXII

Instrumenty nawigacyjne w zbiorach Działu Morskiego Muzeum Narodowego w Szczecinie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXIX

Jean Randier: „L’antiąuaire de Marine”. Editions Maritimes et d'Outre-Mer. Paris 1973

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVII