Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szymczak Artur (4)

Łodzie dłubanki ze zbiorów szczecińskich

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLII

Osada wczesnośredniowieczna w Warszkowie, gm. Sławno

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLI

W sprawie najstarszych łodzi w Polsce

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLIII

Żelazna kotwica z drewnianą poprzeczką z Zalewu Szczecińskiego

  • Stara Seria
  • MZP Tom XL