Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wierzbicki Jacek (2)

Neolityczny grobowiec megalityczny z grobem korytarzowym w Łupawie woj. Słupsk

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLII

Przyczynek do studiów nad chronologią schyłku osadnictwa kultury pomorskiej we wschodniej części Pomorza Środkowego. Mikorowo, woj. Słupsk, stanowisko 5

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXVII