Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Winiecka Halina (8)

Badania nad publicznością szczecińską w oparciu o wystawę Henry Moore'a

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Mieszkańcy Szczecina jako publiczność Muzeum Pomorza Zachodniego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Społeczno-kulturalne funkcje Muzeum Pomorza Zachodniego w świetle wypowiedzi mieszkańców Szczecina

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Sprawozdanie z badań ankietowych nad publicznością Muzeum Pomorza Zachodniego

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Sprawozdanie z konferencji poświęconej problematyce socjologicznej w muzealnictwie, odbytej w dniach od 24 do 26 października 1968 r. w Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Z problematyki Muzeum Narodowego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Z socjologicznej problematyki muzealnictwa - Wystawy Afrykańskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Z socjologicznej problematyki muzealnictwa w Polsce

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII