Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wójcik Stefan (2)

Konserwacja czterech obrazów ołtarzowych z XVII w. z katedry w Pelplinie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVIII

Zagadnienie wypełniania ubytków w zniszczonych niepolichromowanych, drewnianych rzeźbach zewnętrznych

  • Stara Seria
  • MZP Tom XI