Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wojtasik Jerzy (9)

Przedmioty drewniane znalezione na stanowisku 4 w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

S. Tarakanowa, O. Saadre, Tallinnas 1952—1953 aastal teostatud arheoloogiliste kaevamiste tulemusi, Muistsed asulad ja lin-nused, Arheoloogiline kogumik I, Tallinn 1955 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Wolinie w 1967 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Srebrne Wzgórze w Wolinie - wstępne wyniki badań z lat 1961-1969

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Wczesnośredniowieczne wyroby ze skóry znalezione na stanowisku 4 w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Werner Coblenz, Bronzezeitliche Gräber von Seegeritz bei Taucha, Landkreis Leipzig, Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte, nr 3, Studien zur Lausitzer Kultur, Leipzig 1958

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Wolin

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Wyroby z metali kolorowych ze Srebrnego Wzgórza w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Znaleziska bursztynowe ze stanowiska 4 w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom III