Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wokroj Franciszek (4)

Antropologiczna analiza szczątków kostnych z średniowiecznego cmentarzyska „Góra Chełmska”

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVIII

Kołobrzeg średniowieczny w świetle antropologii

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVII

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko „Młynówka” w Wolinie w świetle antropologii

  • Stara Seria
  • MZP Tom XIII

Zaludnienie Cedyni we wczesnym średniowieczu w świetle antropologii

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVII