Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wołągiewicz Ryszard (5)

Polsko-gwinejskie badania archeologiczne w Niani w 1968 r

  • Stara Seria
  • MZP Tom XIV

Uwagi do zagadnienia stosunków kulturowych w okresie lateńskim na Pomorzu Zachodnim

  • Stara Seria
  • MZP Tom V

Uzbrojenie ludności Pomorza Zachodniego u progu naszej ery,

  • Stara Seria
  • MZP Tom IX

Waldemar Heym, Drei Spätlatenegräberfelder aus Westpreussen, Offa, t. 17/18, 1959/1961 Neumunster 1961 r.

  • Stara Seria
  • MZP Tom VIII

Wstępne wyniki badań w Lubieszewie, pow. Gryfice, w latach 1964—1968

  • Stara Seria
  • MZP Tom XIV