Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wolny Bolesław (1)

Mapa Księstwa Pomorskiego z 1618 roku Eilharda Lubina. Ocena geometryczno-matematyczna

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXIV