Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Płaza Dominik Kacper Grużdź Witold

Experimental Study of Pomeranian Flint (Kugleflint). Some aspects of blade technology on Mesolithic site Jastrzębia Góra 4

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Rogalski Bartłomiej

Osada ludności kultury oksywskiej w Głuszynie, powiat Słupsk, stanowisko 1

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Porzeziński Antoni

Westpommern in der Zeit der Völkerwanderung und am Anfang des Frühmittelalters

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Porzeziński Antoni

Osada wczesnośredniowieczna na stanowisku 11a w Szczecinie-Klęskowie (osiedle Bukowe)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Kowalska Anna B.

Wczesnośredniowieczne proce ze Szczecina – groźna broń skuteczne narzędzie czy dziecięca zabawka?

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Chełkowska Bożena Chełkowski Zygmunt Kłyszejko Bernard Sobociński Andrzej

Ichtiofauna wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Dworaczyk Marek

Próba interpretacji zespołów ceramiki naczyniowej z polokacyjnych nawarstwień wykopu na Rynku Warzywnym w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Cnotliwy Eugeniusz

Archeologiczny przyczynek do dziejów późnośredniowiecznego Wolina

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Kajkowski Kamil Kuczkowski Andrzej

Kamień w kulturze Pomorza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Kuczkowski Andrzej

Wczesnośredniowieczny igielnik rogowy z Kołobrzegu-Budzistowa

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Szymczyk Magdalena

Odkrycie fragmentów średniowiecznego budynku na Starym Mieście w Myśliborzu

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Porzeziński Antoni

Rec. R.W. Terpiłowskij, Sławjanie Podnieprowja w pierwoi połowinie I tysjaczeletija n.e., Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, Monumenta Studia Gothica, 3, s. 232 z 94 rycinami, ISBN 83-227-2341-5

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...