Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Baranowski Piotr

90-lecie prof. Jerzego Gawlikowskiego

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Rogalski Bartłomiej

Cmentarzysko ludności kultury jastorfskiej w Marianowie, pow. stargardzki, stan. 1

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Kaczmarska Patrycja

Historia i stan badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich na Ziemi Choszczeńskiej

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Porzeziński Antoni

Rów i obiekty osadnicze w obrębie średniowiecznego cmentarzyska w Cedyni (stan. 2)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Kajkowski Kamil

Woliński „but Widara”. Przyczynek do dyskusji nad relacjami słowiańsko-skandynawskimi we wczesnym średniowieczu

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Kowalska Anna B.

Paradne czy codzienne. Rozwój konstrukcyjny i stylistyczny obuwia skórzanego we wczesnym średniowieczu z perspektywy źródeł archeologicznych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Karwowska Iwona

Strój pyrzycki w świetle źródeł etnograficznych i ikonograficznych zachowanych w Muzeum Narodowym w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Dębowski Michał

Nieznany obraz Petra Brandla z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Żabowie koło Pyrzyc

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Kozińska Bogdana

Fundacja Keddigów i ich kolekcja malarstwa w szczecińskim muzeum. Kulisy pozyskiwania i finansowania zbiorów

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Siejkowski Kacper Miazga Beata Sych Dawid

Sztylet z epoki brązu z Dargocic

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Vorbrich Ryszard Meissner Katarzyna Kokora Karolina Maliński Piotr Filipowiak Wojciech

Śladami rebelii słowiańskich niewolników w Afryce. Sprawozdanie z interdyscyplinarnej wyprawy badawczej do Maroka

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Kurzyńska Marta

Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...