Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wołągiewicz Maria Danuta

Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1995

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Cnotliwy Eugeniusz

Marian Rębkowski, Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg 1995

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Cnotliwy Eugeniusz

Frank Wietrzichowski, Untersuchungen zu den Anfängen des frühmittelalterlichen Seehandels im südlichen Ostseeraum unter besonderer Brücksichtigung der Grabungergebnisse von Gross Strömkendorf, „Wismarer Studien zur Archaologie und Geschichte", t. 3, 1993, Wismar

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Glińska Maria

Janina Kochanowska, Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., STK - Szczecin 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Kochanowska Janina

Odpowiedź na uwagi pani mgr Marii Glińskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Radacki Zbigniew

Janina Kochanowska, Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., STK - Szczecin 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Kochanowska Janina

Odpowiedź na uwagi dr. Zbigniewa Radackiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Żuchowski Tadeusz J

Janina Kochanowska, Kultura artystyczna na dworze książąt szczecińskich w XVI w., STK - Szczecin 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Kochanowska Janina

Odpowiedź autorki na uwagi dr. Tadeusza J. Żuchowskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Najdowa Jadwiga

Łukasz Krzywka, Sztuk-mistrz polski Leon Kapliński (1826—1873), Wrocław 1994, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Historia Sztuki VII

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Sawostianik Halina

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Kroczak Czesław

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w roku 1996

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII