Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wołągiewicz Maria Danuta

Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1981

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Świątkiewicz Piotr

Cmentarzyska w studiach osadniczych. Kilka uwag na marginesie pracy W. Łosińskiego „Osadnictwo plemienne Pomorza, VI-X w.”

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Łosiński Władysław

Uwagi na marginesie artykułu „Cmentarzyska w studiach osadniczych”

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Porzeziński Antoni

W.D. Baran, K woprosu ob istokach sła-wjanskoi kultury ranniego sredniewiekowja, „Acta Archaeologica Carpathica", t. XXI, 1881, s. 67-88

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Porzeziński Antoni

J. Werner: Bemerkungen zum nordwestlichen siedlungsgebiet der Slawen, im 4-6 Jahrhundert. Beitrage zur Ur- Und Frtthgeschichte. Teil I, Berlin 1981, s. 695-701

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Najdowa Jadwiga

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie za rok 1982

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Kaube Andrzej

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie za rok 1982

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Pluciński Józef

Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu za rok 1982

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Łyskawa Jan

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kamieniu Pomorskim za rok 1982

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Manna Antonina

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim za rok 1982

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Kroczak Czesław

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za rok 1982

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII