Od tomu XII zlikwidowany został podział na zeszyty tematyczne.