W marcu 2014 roku ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Władysława Filipowiaka, wybitnego uczonego, badacza wczesnego średniowiecza i Słowiańszczyzny nadbałtyckiej, Afryki Zachodniej, muzealnika, dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, założyciela i redaktora muzealnego Rocznika Naukowego.

W 60. rocznicę powołania do życia „Materiałów Zachodniopomorskich” postanowiliśmy uczcić pamięć profesora dedykując Mu kolejny numer naszego czasopisma. Serdecznie dziękujemy autorom za nadesłane artykuły oraz wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie jubileuszowego tomu.