ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Współczynnik/Punktacja:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Zasady publikacji

  1. Czasopismo naukowe „Materiały Zachodniopomorskie” ukazuje się w wersji papierowej w cyklu rocznym.
  2. Redakcja nie prowadzi wersji on-line czasopisma
  3. Redakcja zamieszcza na stronie Internetowej czasopisma pliki w formacie PDF z zawartością roczników archiwalnych
  4. Zgłoszenie artykułu odbywa się poprzez nadesłanie formularza „Kwestionariusz autora” wraz z materiałami do druku według określonych zasad.
  5. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia artykułu do druku należy przesłać na adres Redakcji wydrukowaną i podpisaną "Umowę licencyjną"