ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Współczynnik/Punktacja:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Zasady wyboru słów kluczowych

  1. Przedmiot opracowania: np. archeologia, historia, antropologia
  2. Wyszczególnienie przedmiotu opracowania: np. osada, cmentarzysko, groty włóczni
  3. Określenie chronologii: np. epoka kamienia, wczesne średniowiecze, 16 w., 1945-1950 (stulecia cyframi arabskimi)
  4. Określenie geograficzne: np. Pomorze Zachodnie, Szczecin, dolne Nadodrze
  5. Liczba słów kluczowych: minimalnie 4 – maksymalnie 6
  6. Słowa kluczowe należy zapisywać z małej litery, chyba, że jest to nazwa własna