ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Współczynnik/Punktacja:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

dr hab. prof. UWr Justyna Baron

dr hab. prof. UWr Artur Błażejewski

dr hab. prof. IAE PAN Mateusz Bogucki

prof. dr hab. Andrzej Buko

prof. dr hab. Jan Burdukiewicz

prof. dr hab. Wojciech Chudziak

dr Eugeniusz Cnotliwy

Krzysztof Demidziuk

prof. dr hab. Grzegorz Domański

G.E. Dubrowin

prof. dr hab. Władysław Duczko

prof. dr hab. Wojciech Dzieduszycki

dr hab. prof. PAN Tadeusz Galiński

dr Leszek Gardeła

dr hab. Mirosław Hoffmann

dr hab. Andrzej Janowski

dr hab. prof. UW Joanna Kalaga

dr Tomasz Kalniuk

dr hab. prof. PAN Michał Kara

dr hab. Henryk Kobryń

dr hab. prof. UW Bartosz Kontny

dr Jacek Kriegseisen

dr hab. prof. UG Henryk Machajewski

dr Piotr Maliński

prof. dr. hab. Anna Marciniak-Kajzer

dr hab. prof. UAM Katarzyna Marciniak

dr hab. prof. UAM Michał Mencfel

dr Sebastian Messal

dr hab. prof. UAM Andrzej Michałowski

dr hab. prof. PAN Andrzej Mierzwiński

dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka

dr Adam Organisty

Aleksander Ostasz

prof. dr hab. Jerzy Piekalski

dr hab. prof. UWr Tomasz Płonka

prof. dr hab. Marian Rębkowski

dr hab. prof. UMK Tomasz F. de Rosset

dr hab. prof. UŁ Seweryn Rzepecki

Maciej Słomiński

dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka

dr hab. prof. PAN Zofia Sulgostowska

dr Maciej Trzeciecki

dr. phil. habil. Gerd-Helge Vogel

prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

prof. dr hab. Andrzej Wyrwa

dr Beata Wywrot-Wyszkowska