ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

dr hab. prof. UWr Justyna Baron

dr hab. prof. UWr Artur Błażejewski

prof. dr hab. Andrzej Buko

prof. dr hab. Wojciech Chudziak

dr Eugeniusz Cnotliwy

Krzysztof Demidziuk

prof. dr hab. Grzegorz Domański

G.E. Dubrowin

prof. dr hab. Wojciech Dzieduszycki

dr hab. prof. PAN Tadeusz Galiński

dr hab. Mirosław Hoffmann

dr hab. Andrzej Janowski

dr hab. prof. UW Joanna Kalaga

dr hab. prof. PAN Michał Kara

dr hab. Henryk Kobryń

dr Jacek Kriegseisen

dr hab. prof. UG Henryk Machajewski

dr hab. prof. UAM Katarzyna Marciniak

prof. dr. hab. Anna Marciniak-Kajzer

dr Sebastian Messal

dr hab. prof. UAM Andrzej Michałowski

dr hab. prof. PAN Andrzej Mierzwiński

Aleksander Ostasz

dr hab. prof. UWr Tomasz Płonka

prof. dr hab. Marian Rębkowski

dr hab. prof. UŁ Seweryn Rzepecki

Maciej Słomiński

dr hab. prof. PAN Zofia Sulgostowska

dr Maciej Trzeciecki

dr. phil. habil. Gerd-Helge Vogel

prof. dr. hab. Krzysztof Wachowski

prof. dr hab. Andrzej Wyrwa

dr Beata Wywrot-Wyszkowska