Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Chełkowska Bożena Chełkowski Zygmunt Kłyszejko Bernard Sobociński Andrzej

Identyfikacja pozostałości ryb z wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Porzeziński Antoni

Archeologiczne badania ratownicze na stanowisku 3 w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie w 1993 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Galiński Tadeusz

Jankowska Dobrochna, Bolków 1. Stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Gawron Arnold

Kontekst badań „terenowych”: archeologia (lingwistyka (kulturoznawstwo)); refleksje sukcesywnie uzupełniane

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Marcinkowski Mirosław

Człowiek ukryty w kości - średniowieczne rzeźbione rękojeści noży z Elbląga na tle europejskim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Porzeziński Antoni

Garczyński Władysław, Archeologiczne badania rozpoznawcze w Kamieniu Pomorskim w 1958 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Galiński Tadeusz

Osadnictwo późnopaleolityczne w rejonie jeziora Świdwie na Pomorzu Zachodnim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia