Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Gawron Arnold

Kontekst badań „terenowych”: archeologia (lingwistyka (kulturoznawstwo)); refleksje sukcesywnie uzupełniane

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Galiński Tadeusz

Osadnictwo późnopaleolityczne w rejonie jeziora Świdwie na Pomorzu Zachodnim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Galiński Tadeusz

Jankowska Dobrochna, Bolków 1. Stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Porzeziński Antoni

Garczyński Władysław, Archeologiczne badania rozpoznawcze w Kamieniu Pomorskim w 1958 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Porzeziński Antoni

Archeologiczne badania ratownicze na stanowisku 3 w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie w 1993 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Marcinkowski Mirosław

Człowiek ukryty w kości - średniowieczne rzeźbione rękojeści noży z Elbląga na tle europejskim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Chełkowska Bożena Chełkowski Zygmunt Kłyszejko Bernard Sobociński Andrzej

Identyfikacja pozostałości ryb z wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia