Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Radacki Zbigniew

Średniowieczne zamki na Pomorzu Zachodnim. Suplement do monografii z 1976 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Radacki Zbigniew

Mittelalterliche Burgen und Schlösser in Westpommern. Supplement der Monographie von 1976

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Albrecht Uwe

Po 60 latach znowu razem... Zmienne koleje losu ołtarza z Wkryujścia

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Albrecht Uwe

Nach 60 Jahren wieder komplett... Zum wechselvollen Schicksal des Ueckermünder Hochaltar-Retabels

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Krzymuska-Fafius Zofia

Rzeźba Chrystusa Frasobliwego z Mieszkowic

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Krzymuska-Fafius Zofia

Christus in der Rast-Skulptur aus Barwalde (Mieszkowice)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Cześnik Lesław Szramska Iwona

Portret Filipa Melanchtona. Badania i konserwacja

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Cześnik Lesław Szramska Iwona Bildnis Philipp Melanchthon

Untersuchungen und Konservierung

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Ciesielski Wojciech

Działalność artystyczna w województwie koszalińskim w latach osiemdziesiątych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Ciesielski Wojciech

Kunstbetrieb in der Wojewodschaft Koszalin in den 80er Jahren

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki