Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Radacki Zbigniew

Średniowieczne zamki na Pomorzu Zachodnim. Suplement do monografii z 1976 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Radacki Zbigniew

Mittelalterliche Burgen und Schlösser in Westpommern. Supplement der Monographie von 1976

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Albrecht Uwe

Po 60 latach znowu razem... Zmienne koleje losu ołtarza z Wkryujścia

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Albrecht Uwe

Nach 60 Jahren wieder komplett... Zum wechselvollen Schicksal des Ueckermünder Hochaltar-Retabels

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Krzymuska-Fafius Zofia

Rzeźba Chrystusa Frasobliwego z Mieszkowic

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Krzymuska-Fafius Zofia

Christus in der Rast-Skulptur aus Barwalde (Mieszkowice)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Cześnik Lesław Szramska Iwona

Portret Filipa Melanchtona. Badania i konserwacja

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Cześnik Lesław Szramska Iwona Bildnis Philipp Melanchthon

Untersuchungen und Konservierung

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Ciesielski Wojciech

Działalność artystyczna w województwie koszalińskim w latach osiemdziesiątych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Ciesielski Wojciech

Kunstbetrieb in der Wojewodschaft Koszalin in den 80er Jahren

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Ziemba Antoni

Od Cranacha do Corintha: dawne malarstwo ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie - recenzja wystawy i katalogu pod tym samym tytułem

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki