Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Wołągiewicz Maria Danuta

Bibliografia prac Alicji Halling

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Kowalski Krzysztof

Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Romanowicz Paulina

XI Sesja Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności UMK w Toruniu „Rodzime i obce. Rzeczy i idee w kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych” Małkocin, 9–11 maja 2012

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Słowiński Sławomir

Niecodzienna uroczystość w Muzeum Narodowym w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Filipowiak Władysław

Alicja Hamling (29 sierpnia1928 – 28 czerwca 2011)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Wilgocka Aleksandra

Pocztówka wysłana w przyszłość

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Kajkowski Kamil Leszek Gardeła

Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne „Motywy przez wieki”. Motyw głowy w perspektywie porównawczej, Bytów 13–14 kwietnia 2012

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Kurzyńska Marta

Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2012 rok

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Matuszewska Agnieszka

Grobowce megalityczne Pomorza Zachodniego. Program badawczo-konserwatorski

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...

Romanowicz Paulina

Child and childhood in the light of archeology – problems and research perspectives Warsztaty Archeologii Dzieciństwa, Małkocin, 5–6 listopada 2012

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Read more ...