Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Filipowiak Władysław

Władysław Garczyński (11.01.1925-06.01.2010)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kajkowski Kamil

Rec. J. Urtans, Ancient cult sites of Semigallia (Zemgales senas kulta vietos), CCC papers: 11, Tapas 2008, ss. 223, ISBN 978-9984-796-39-0

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Dworaczyk Marek

Nowe odkrycia na osadzie w Ustowie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Uciechowska-Gawron Anna Kałagate Sławomir

Badania na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Skalinie stan. 38 (AZP 33-10/129). Aneks: Ekspertyza antropologiczna i opracowanie ciałopalnych szczątków ludzkich ze stanowiska Skalin 38 (AZP 33-10/129) (Anna Wrzesińska)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Rogalski Bartłomiej

Polsko-niemiecki projekt Frühe Slawen im Odermündungsgebiet – zur Siedlungsgeschichte des Pyritzer Landes (Polen) vom 6. bis 9. Jahrhundert (Wcześni Słowianie u ujścia Odry – Historia osadnicza Ziemi Pyrzyckiej od 6. do 9. w. n.e.)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Słowiński Sławomir

Wyniki archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych na stanowisku nr 1 w Szczecinku – zamek

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kuczkowski Andrzej

Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego, gm. Miastko, pow. Bytów

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kuczkowski Andrzej Borkowski Jacek

Relikty późnośredniowiecznych oraz nowożytnych urządzeń nadbrzeżnych w Dźwirzynie, gm. Kołobrzeg

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kowalówka Agnieszka

Skarby wieków średnich. Wystawa czasowa

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...

Kuczkowski Andrzej Borkowski Jacek

Ciałopalny pochówek „alienata” z cmentarzyska przy kościele św. Mikołaja w Szczecinku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Read more ...