Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Galiński Tadeusz

Bolków nad jeziorem Świdwie. Nowe materiały kultury ahrensburskiej

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Galewski Tomasz Gan Paweł Kasprzak Andrzej

Badania specjalistyczne nowych znalezisk z wczesnej epoki żelaza odkrytych na stanowisku 4 w Miechęcinie, pow. kołobrzeski

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Biborski Marcin Kaczanowski Piotr Stępiński Janusz

Badania metaloznawcze mieczy z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Czelinie, woj. zachodniopomorskie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Brzustowicz Grzegorz J.

Konwent cysterek w Koszalinie. Część 1. Zarys dziejów

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Kuczkowski Andrzej Borkowski Jacek Cymek Lidia Abramów Joanna Bienias Dorota Rożnowski Franciszek

Konwent cysterek w Koszalinie. Część 2. Badania archeologiczne na cmentarzysku przyklasztornym

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Kuczkowski Andrzej Borkowski Jacek

Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Święch Andrzej W.

Problematyka podwodnych badań archeologicznych w kontekście dyskursów kulturowych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Kajkowski Kamil Bugaj Michał

Sztylet z miejscowości Głuszyno z Pomorza Środkowego

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Janowski Andrzej Durdyń Grzegorz

Łuskowo, gm. Wolin, stan. 8 (AZP 20-07/2)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...

Rogalski Bartłomiej Cedro Bernard

Dwie szpile skrzydełkowate z Kościna, gm. Dobra, pow. Police, stan. 6 (AZP 30-04/145)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Read more ...