Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Wołągiewicz Danuta

Wspomnienie o prekursorskich badaniach powierzchniowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1958–1962

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Maliński Piotr Krajewski Przemysław Radaszewski Sławomir

Wrak łodzi z parku przeprawowego NLP w Rejonie Pamięci Narodowej

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Dziewanowski Marcin Romanowicz Paulina

Będargowo. Przyczynek do badań nad średniowieczną wsią zachodniopomorską

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Kustosz Henryk Sobucki Artur

Odkrycie reliktów średniowiecznego kościoła klasztornego dominikanów pw. św. Idziego w Kamieniu Pomorskim. Wstępne wyniki badań architektoniczno-archeologicznych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Gwiazdowska Ewa

Garbowanie, szycie i polerowanie. Obuwnictwo i produkcja skórnicza w pracach Carla Ludwiga Mosta

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Maliński Piotr Filipowiak Wojciech Krajewski Przemysław

Wrak łodzi rybackiej z Kamienisk, gmina Goleniów

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Szymczyk Magdalena

Badania archeologiczne w Myśliborzu w latach 1945–2014

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Górkiewicz-Bucka Ewa

Biżuteria z wczesnośredniowiecznego grodziska w Kamieniu Pomorskim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Święch Andrzej W. Hac Benedykt

Monitoring XX-wiecznych wraków wojennych na przykładzie badań środowiskowych jednostki SS Stuttgart ‒ studium przydatności pozyskanych danych w kontekście prac archeologicznych i ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...

Kowalska Anna B.

Zapomniana rzeczywistość. Zarys dziejów klasztorów w średniowiecznym Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Read more ...