Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Kowalski Krzysztof

Kwerenda źródeł kultury pucharów lejkowatych przeprowadzona przez Konrada Jażdżewskiego w 1931 roku na obszarze ówczesnej prowincji Pomorze

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Janiak Radosław

Cmentarzysko kurhanowe ludności kultury pomorskiej w Żakowie, gm. Sulęczyno. Badania w latach 2014–2015

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Porzeziński Antoni

Cedyńskie pochówki szkieletowe w obudowach kamiennych i ich koneksje kulturowe

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Piasecki Aleksander Pogodziński Paweł M.

Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z Wyspy Solnej w Kołobrzegu. Badania w 2014 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Rola Jarosław

Archeologiczne badania ratownicze w Ujściu nad Notecią w 2008 roku. Zagadnienia wstępne

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Kowalska Anna B.

Średniowieczne skórnictwo z pogranicza Wielkopolski i Pomorza w świetle znalezisk z Ujścia

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Osipov Dmitrij O.

Wieloczęściowe podeszwy z badań wykopaliskowych w Nowogrodzie Wielkim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Cyngot Dorota

Ewolucja łyżew – od form kościanych do żelaznych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Krasnodębska Kinga

Średniowieczna antaba ze Szczecina – uwagi dotyczące historii i symboliki

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...

Rogalski Bartłomiej

Badania rozpoznawczo-weryfikacyjne na stanowisku 75 w Trzcińsku-Zdroju, pow. gryfiński (AZP 40-06/133) w 2016 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Read more ...