Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Materiały Zachodniopomorskie, Tom XVI, 2020

Studia i materiały

1. Lidia Kamyszek, Leszek Żygadło
Ślady osadnictwa z epoki kamienia i wczesnego średniowiecza oraz odkrycia z okresu nowożytnego na stanowisku nr 12 w Kędzierzynie, gm. Sianów, pow. koszaliński
Traces of settlement from the Stone Age and Early Middle Ages, and discoveries from the early modern period on site 12 at Kędzierzyn, Sianów commune, Koszalin district

2. Bogdan R. Przybyła
Konstrukcje megalityczne w dorzeczu środkowej Regi. Badania nieinwazyjne w latach 2015–2017
Megaliths located in the central River Rega basin. Non-invasive research in 2015–2017

3. Jarosław Rola
„Północna brama” państwa Mieszka I. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w 2008 roku w Ujściu nad Notecią
“Northern gate” of Mieszko I’s country. Results of the rescue excavation conducted in 2008 at Ujście by the River Noteć

4. Anna Wrzesińska
Aneks 1. Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych
Appendix 1. Anthropological examination of skeletal remains

5. Andrzej Sikorski
Aneks 2. Elementy tekstylne na fragmentach skórzanego obuwia
Appendix 2. Pieces of textile on fragments of leather footwear

6. Kinga Zamelska-Monczak
Średniowieczna i nowożytna ceramika naczyniowa z badań ratowniczych przeprowadzonych w Ujściu w 2008 roku
Pottery vessels from medieval and early modern period found during rescue excavation at Ujście in 2008

7. Genowefa Horoszko
„Zaginione – ocalone”. Średniowieczne monety ze skarbu gryfińskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum w Koszalinie
Lost-Saved. Medieval coins from Gryfino hoard in the collection gathered by the National Museum in Szczecin and the Museum in Koszalin

8. Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz
Pokój w Stralsundzie a rozkwit późnogotyckiej architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim: powiązania pomiędzy polityką, gospodarką a koniunkturą budowlaną
Treaty of Stralsund and the peak development of the late Gothic church architecture in Western Pomerania: links between politics, economy and demand for building 

9. Marek Ober
Ceramiczne płaskorzeźby portali kościołów w Drawsku Pomorskim i Dobiegniewie
Ceramic reliefs of church portals in Drawsko Pomorskie and Dobiegniew

10. Mieszko Pawłowski
Pozyskiwanie złota od ludności cywilnej w okresie I wojny światowej w świetle dokumentów Naczelnego Prezydenta Prowincji Pomorskiej w Szczecinie
Collecting gold from civilians during World War I in the light of Province of Pomerania Chief President’s documents

Odkrycia

11. Karolina Bucka
Brązowa siekierka ze skrzydełkami ze Świętego, pow. stargardzki. Przyczynek do badań nad metalurgią późnej epoki brązu
Bronze winged axe from Święte, Stargard district. A contribution to the studies on the Late Bronze Age metallurgy

12. Bogdan R. Przybyła
Znaki graniczne z okolic Ginawy, gm. Węgorzyno
Boundary markers near the village of Ginawa, Węgorzyno commune

Recenzje i omówienia

13. Piotr Piętkowski
Szczecińskie stawy Tadeusz Białecki, Szczecin 2019, ss. 118, ISBN 978-83-942725-6-2 .. 349

14. Marta Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp

15. Marta Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za rok 2019
Indeks nazw geograficznych za rok 2019

Kronika

16. Agnieszka Słowińska
„Dzban roku”. Wystawa czasowa

17. Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Wojna i przełom ustrojowy w „Przełomach” – kronika wystaw

18. Anna Lew-Machniak, Małgorzata Peszko
Józef Gabriel Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918.
Wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Szczecinie