Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Zaborowska Maria

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku w r. 1956

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Filipowiak Władysław

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w r. 1956

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Dziura Henryk

Ołtarz granitowy z XIII w. w Moryniu

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Labuda Gerard

Położenie średniowiecznego Rostoku

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Prawdzic Irena Sikora Marian

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie w r. 1956

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Filipowiak Władysław Łuka Leon

Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego (lata 1945 - 1956)

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Lesiński Henryk

Niektóre problemy rozwoju miast na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Kubasiewicz Marian

O metodyce badań wykopaliskowych szczątków kostnych zwierzęcych

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Tarnowski Aleksander

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w r. 1956

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Dworakowska Anna

Konserwacja XVI-wiecznego krucyfiksu z Maszewa

 • Stara Seria
 • MZP Tom II