Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Kostrzewski Józef

Północna peryferia kultury łużyckiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Siuchniński Kazimierz

Dotychczasowe wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Ustowie, pow. Szczecin

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Kubasiewicz Marian

Szczątki zwierzęce ze stanowiska neolitycznego w Ustowie, pow. Szczecin

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Wojtasik Jerzy

Pozostałości osady łużyckiej na wzgórzu „Młynówka" w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Wesołowski Stefan

Halsztacki skarb z Grünz, pow. Pasewalk (NRD)

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Wołągiewicz Ryszard

Jamy kamienne z okresu rzymskiego w Trzebawiu pow. Łobez, na tle lokalnego osadnictwa

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Cnotliwy Eugeniusz

Wczesnośredniowieczne przedmioty z rogu i kości z Wolina, ze stanowiska 4

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Kubasiewicz Marian

Szczątki zwierzęce z badań sondażowych w Kamieniu Pomorskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Łosiński Władysław

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Cewlinie, pow. Koszalin

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Zajdel Ludmiła

Kołbacz na tle osadnictwa okolicy w okresie wczesnośredniowiecznym

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Rulewicz Marian

Wczesnośredniowieczne zabawki i przedmioty do gier z Pomorza Zachodniego,

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Zielke Irena

Drewniane sacrarium z Kołczewa

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV