Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Stafiński Aleksander Janocha Henryk

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku za rok 1958

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Tarnowski Aleksander Grudniewska Melania

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie za rok 1958

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Filipowiak Władysław

Benon Miśkiewicz, Pierwsze walki w obronie granicy zachodniej Polski wczesnofeudalnej, Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, 1958

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Wojtasik Jerzy

Werner Coblenz, Bronzezeitliche Gräber von Seegeritz bei Taucha, Landkreis Leipzig, Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte, nr 3, Studien zur Lausitzer Kultur, Leipzig 1958

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Zaborowska Maria

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku za rok 1958

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Filipowiak Władysław

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie za rok 1958,

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Cnotliwy Eugeniusz

Jan Żak, Grzebienie z wystrojem zwierzęcym z ziem polskich i zachodnio-słowiańskich, Wiadomości Archeologiczne, t. XXII, z. 2, Warszawa 1955

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Hamling Alicja

Johann Schneider, Die Keramik des Aurither Stils westlich der Oder, Forschungen zur Vor- und Friihgeschichte Nr 3, Studien zur Lausitzer Kultur, Leipzig 1958

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Sikora Marian

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie za rok 1958

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Filipowiak Władysław

Dziesięć lat działalności Muzeum Pomorza Zachodniego

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV