Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Wołągiewicz Maria Danuta Wołągiewicz Ryszard

Uzbrojenie ludności Pomorza Zachodniego u progu naszej ery,

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Cnotliwy Eugeniusz

Grzebienie rogowe i kościane od I do V w. n.e. na Pomorzu Zachodnim

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Rulewicz Marian

Wczesnośredniowieczne instrumenty dźwiękowe z badań archeologicznych na Pomorzu Zachodnim

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Prosnak Mieczysław

Zachodnio-słowiańska sztuka korabnicza wczesnego średniowiecza

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Wojtasik Jerzy

Przedmioty drewniane znalezione na stanowisku 4 w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Janocha Henryk

Badania archeologiczno-architektoniczne na zamku w Starym Drawsku (Drahimiu), pow. Szczecinek

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Sikora Marian

Muzealna zagroda słowińska w Klukach

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Kubasiewicz Marian Gawlikowski Jerzy

Szczątki zwierzęce z Wolina-Miasta (stanowisko wykopaliskowe nr 5)

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Wołągiewicz Maria Danuta

Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1962 r. ( z uzupełnieniem za lata poprzednie)

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Lewicki Tadeusz

Materiały do bibliografii Zachodniej Afryki za lata 1957—1961

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Cnotliwy Eugeniusz Sieja Stefan

Zastosowanie lakieru bez¬barwnego nitro do sporządzania dokumentacji archeologicznej

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Haska Kazimierz

Konserwacja zabytkowych kotwic żelaznych ze zbiorów Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX