Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Stafiński Aleksander Janocha Henryk

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w roku 1959

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Tarnowski Aleksander Grudniewska Melania

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie, w roku 1959

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Cnotliwy Eugeniusz

Ewald Schuldt, Die spätslawische Zeit, Ausgrabungen und Funde, t. III, zesz. 4/5, 1958 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Cnotliwy Eugeniusz

Theodor Voigt, Die frühesten Slawen, Ausgrabungen und Funde, t. III, zesz. 4/5, 1958 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Zaborowska Maria

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku w roku 1959

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Filipowiak Władysław

Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w roku 1959

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Cnotliwy Eugeniusz

Ewald Schuldt, Die mittelslawische Zeit im Norden der DDR (Obotriten und Wilzen/Lutizen), Ausgrabungen und Funde, t. III, zesz. 4/5, 1958 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Cnotliwy Eugeniusz

Władysław Łosiński, Elżbieta Tabaczyńska, Z badań nad rzemiosłem we wczesnośredniowiecznym Kołobrzegu, Poznań 1959 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Sikora Marian

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie w roku 1959,

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Karłowska Alicja Jakimowicz Teresa

Sprawozdanie z konferencji Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej w Szczecinie w dniu 16. III. 1959 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom V