Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Siuchniński Kazimierz

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Radaczu, pow. Szczecinek, w 1962 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Cnotliwy Eugeniusz

Pozostałości budownictwa drewnianego z IX-XII wieku ze stanowiska 4 w Wolinie,

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Garczyński Władysław

Wczesnośredniowieczne radło z Kamienia Pomorskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Olczak Jerzy Lachowicz Franiciszek

Badania weryfikacyjne osiedli obronnych na terenie powiatu Drawsko Pomorskie, woj. koszalińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Lachowicz Franciszek J.

Wyniki badań archeologiczno-konserwatorskich na terenie woj. koszalińskiego w 1960 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Christensen Arne Emil

Kilka uwag o ochronie zabytków w Norwegii,

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Kubasiewicz Marian

Szczątki zwierzęce z badań ratunkowych na stanowisku przy ul. Grodzkiej w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Kubasiewicz Marian

Z badań nad szczątkami zwierzęcymi z zamku szczecińskiego — cz. II

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Lesiński Henryk Fenrych Wiktor

Rejestr dochodów stołowych biskupa kamieńskiego z 1496 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Buczek Roman

Skarb monet siedemnastowiecznych z Szadzka, pow. Stargard,

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Radacki Zbigniew

Historia i budowa kościoła św. Piotra i Pawła w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Kołodziejska Teresa

Architektura kościoła parafialnego w Choszcznie, s.301-333, Rudolph Wolfgang, Konieczność prowadzenia dalszych badań nad łodziami na Zalewie Odrzańskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII