Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Wołągiewicz Maria Danuta

Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Drawsku Pomorskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Cnotliwy Eugeniusz

Osada z okresu rzymskiego w Bienicach, pow. Nowogard

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Kaube Andrzej

Włókiennictwo wczesnośredniowiecznego Wolina (stanowisko wykopaliskowe nr 4)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Cnotliwy Eugeniusz Kąsinowski Antoni, Rogosz Ryszard

Badania obronnego wału w północnej skarpie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Rogosz Ryszard

Badania archeologiczne na zamku w Złocieńcu, pow. Drawsko Pomorskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Prosnak Mieczysław

Z zagadnień skandynawskiej sztuki korabniczej wczesnego średniowiecza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Osięgłowski Janisław

Początki słowiańskiej Rugii do roku 1168 (zagadnienia etniczne i polityczne)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Malinowska Helena

Wstępne wyniki badań archeologicznych na stanowisku 2 w Cedyni, pow. Chojna, w 1967 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Wokroj Franciszek

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko „Młynówka” w Wolinie w świetle antropologii

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Kubasiewicz Marian Gawlikowski Jerzy

Zwierzęcy materiał kostny z wczesnośredniowiecznego Rynku Warzywnego w Szczecinie. Część I

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Piniński Jerzy

Skarb monet z Międzyzdrojów, pow. Wolin

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Kukier Ryszard

Tradycyjne włókiennictwo chłopskie na Kaszubach południowo-zachodnich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII