Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Lachowicz Franciszek J.

Cmentarzysko kurhanowe w Grabowie, pow. Bytów, stanowisko 1

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Rożnowski Franciszek

Analiza antropologiczna ludzkich szczątków z grobów ciałopalnych z cmentarzyska w Grabowie, pow. Bytów, stanowisko 1

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Wołągiewicz Ryszard

Wstępne wyniki badań w Lubieszewie, pow. Gryfice, w latach 1964—1968

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Marecki Bogusław Berdychowski Włodzimierz

Budowa i asymetria średniowiecznej ludności Pomorza na podstawie szczątków kostnych z cmentarzyska na Górze Chełmskiej koło Koszalina

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Grzęda Marian

Przyczynek do badań archeologicznych nad średniowiecznym Stargardem

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Dziewulski Władysław

Księżniczka zachodniopomorska na tronie połockim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Przewoźny Janusz

II Międzynarodowa Kampania Muzealna

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Piwocki Ksawery

Kampania Muzealna ICOM i problem ochrony kultury ludowej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Terentjewa Ludmiła

Problematyka związków kulturowych ludności bałtyckiej i słowiańskiej w pracach radzieckich etnografów

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Schreiner Klaus

W sprawie projektu skansenowskiego muzeum historii rolnictwa dla Meklemburgii

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV