Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Skaarup Jorgen

Niektóre nowe aspekty chronologii wczesnych faz kultury pucharów lejkowatych na obszarze zachodniobałtyckim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Rulewicz Marian

Pozostałości osady ludności kultury łużyckiej w Szczecinie-Niemierzynie (Badania ratownicze w 1973 r.)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Klichowska Melania

Ślady roślin z osady ludności kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu w Szczecinie-Niemierzynie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Malinowska-Łazarczyk Helena

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Cedyni pow. Chojna

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Malinowski Andrzej

Wyniki badań antropologicznych na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej w Cedyni pow. Chojna

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Rulewicz Marian

Ślady cmentarzyska ludności kultury łużyckiej i z okresu wpływów rzymskich we wsi Wierzbno pow. Pyrzyce

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Piontek Janusz Strzałko Jan

Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z grobów młodszej epoki brązu i okresu rzymskiego, znalezionych w Wierzbnie pow. Pyrzyce

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Wołągiewicz Ryszard

Gronowo 1973 - Badania na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Rożnowski Franciszek

Analiza antropologiczna szczątków kostnych wydobytych na cmentarzysku w Gronowie, pow. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Piaskowski Jerzy

Dalsze badania metaloznawcze starożytnych przedmiotów żelaznych z Pomorza Zachodniego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Porzeziński Antoni

Rozwój zasiedlenia regionu pyrzyckiego w VI-VII w. n.e. w świetle dotychczasowych wyników badań archeologicznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Rogosz Ryszard

Początki Stargardu w świetle dotychczasowych wyników badań archeologicznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX