Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Skaarup Jorgen

Niektóre nowe aspekty chronologii wczesnych faz kultury pucharów lejkowatych na obszarze zachodniobałtyckim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Rulewicz Marian

Pozostałości osady ludności kultury łużyckiej w Szczecinie-Niemierzynie (Badania ratownicze w 1973 r.)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Klichowska Melania

Ślady roślin z osady ludności kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu w Szczecinie-Niemierzynie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Malinowska-Łazarczyk Helena

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Cedyni pow. Chojna

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Malinowski Andrzej

Wyniki badań antropologicznych na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej w Cedyni pow. Chojna

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Rulewicz Marian

Ślady cmentarzyska ludności kultury łużyckiej i z okresu wpływów rzymskich we wsi Wierzbno pow. Pyrzyce

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Piontek Janusz Strzałko Jan

Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z grobów młodszej epoki brązu i okresu rzymskiego, znalezionych w Wierzbnie pow. Pyrzyce

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Wołągiewicz Ryszard

Gronowo 1973 - Badania na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Rożnowski Franciszek

Analiza antropologiczna szczątków kostnych wydobytych na cmentarzysku w Gronowie, pow. Drawsko Pomorskie (stanowisko 1)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Piaskowski Jerzy

Dalsze badania metaloznawcze starożytnych przedmiotów żelaznych z Pomorza Zachodniego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX